فقیه قرآنی

فقیه قرآنی آیت الله صادقی تهرانی، از معدود فقهای شیعه است که قرآن را در همه ابعاد محور اصلی کار خود قرار داده و همه روایات را به قرآن عرضه می کند

شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست

Whoops, looks like something went wrong.